Младежки oбмен “Independent thinking for better understanding” във Висла, Полша, 12-21 юли 2017 г.

Една от основните цели на обмена е да придобият знания и да разбират по-задълбочено проблемите, свързани със отговорното потребление, изменението на климата, бежанците и мултикултурните общества

място на провеждане Място: Висла, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 21 юли 2017 г.

Изпращаща организация: Промяната е в теб

 Изисквания към кандидатите: на възраст между 18 и 25 години, със средно ниво английкси език, ще бъдат избрани по 3 момичета и по 3 момчета от всяка страна. Участниците трябва да имат вадидна лична карта и европейска здравна карта. Трябва да подпишат съгласие.
С предимство ще бъдат кандидати с възможности или живеещи в западащи региони.

Проектът ще позволи на участниците да развият своето критично и независимо мислене по отношение на предизвикателствата на съвременния свят като отговорното потребление, изменението на климата, бежанците и мултикултурните общества – в контекста на целите на ООН за устойчиво развитие. Взаимното обучение и работа в международни групи също ще помогне за изграждането на нагласи за толерантност, независимо от страната на произход или религията.

Основните цели на младежкия обмен са следните:
– да придобият знания и да разбират по-задълбочено проблемите, свързани със отговорното потребление, изменението на климата, бежанците и мултикултурните общества;
– да придобият разбиране за връзките и връзките между горните. Така че младите хора да възприемат проблемите и глобалните предизвикателства по един цялостен начин;
– развиване на умения за критично и независимо мислене сред младите хора;
– да ги накара да осъзнаят собственото си влияние върху света (глобално и локално);
– да насърчава толерантността и зачитането на правата на човека, независимо от страната на произход или религията.

Проектът е финансират от „Еразъм“ : всички такси по настаняване, храна и пътуване се покриват (в зависимост от дистанцията). Пътните разходи ще се възстановяват до 275 евро.

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 15 лв.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на stanimir.chukov@gmail.com. Темата на имейла трябва да е името на проекта.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2017 г.

 За контакт: CYA.Tryavna@gmail.com

 Източник: Промяната е в теб

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.