Младежки обмен „No need for neet“ в Модра, Словакия, 11-17.08.2017 г.

Сдружение „Институт Перспективи“ търси 5 младежи участие в младежки обмен на тема: NO NEED FOR NEET!“

място на провеждане Място: Модра, Словакия

период на провеждане Период на провеждане: 11 – 17 август 2017 г.

Изпращаща организация: Институт Перспективи

Профил на участниците:

 • младежи на възраст между 16 и 20 години
 • Специални условия (В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“):
  Политика на изпращащата организация за лицата, които участват в международни проекти е в последствие да бъдат включвани при изпълнението на инициативи на национално ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че организацията се стреми да развива младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Прочетете повече за специалните условия тук.
 • Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете, в които организацията има клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.

Информация за проекта:

The main aim of the project is to increase the employment of the young people, after finishing their studies through motivation, through interactive presentations and workshops. These should help to create an interest in young people to be active and interested about the future possibilities which are offered to them by the educational system ant the labor market. The target group of the project are the young people from 16 to 20 years of age, which are preferentially the students of the high school, which are standing in front of the decision if to join the labor market or to continue with their education at the university. The partners of the project became Czech Republic, Hungary, Spain, Romania and Bulgaria since we would like to create a dialogue in between these countries, which have also different unemployment rates of the young people. With the project we will contribute to definition of the possible new and inspirational approaches to the selected issue. Participating in the project will be 36 young people, which will gain the new skills and knowledge (as how to write an CV, how to impress in the interview, which university will be the best option, etc.). The project will also include the young people from the economically disadvantaged environment and also the participants, which joined the NEET group, so there will be variety in shared experiences and knowledges.

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин. Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин.

 Такса за участие: Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50 евро.

За да кандидатствате, в случай че отговаряте на критериите за участие в обмена и приемате специалните условия на организация, е нужно да изпратите мейл  до erasmuska1@institute-perspectives.com с тема “NO NEED FOR NEET!“ с отговор на следните въпроси:

 1. Три имена:
 2. Дата на раждане и година:
 3. Специалност и образователна степен:
 4. Професия/месторабота:
 5. Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:
 6. Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)
 7. Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:
 8. Вашето ниво на английския език:
 9. Телефон за връзка:
 10. Каква е вашата позиция в Институт Перспективи (само за доброволци, младежки работници и членове) и с какво сте спомогнали за изпълнението целите на организацията през последните три месеца?

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23:59 ч. на 19.05.2017 г.

За повече информация относно процедурата за кандидатстване и информация за младежкия обмен, моля натиснете тук.

Инфо Пак

 Източник: Институт Перспективи

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обмена. За повече информация се обърнете към изпращащата организация.