Младежки обмен в Полша, 13-20 юли 2017 г.

Търсят се 5-ма участници за одобрен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм+ , който ще се проведе в град Trzcianka, Полша.

място на провеждане Място: Полша

период на провеждане Период: 13-20 юли 2017 г.

Идеята на цялата организация е да се достигне до участниците, които могат да повлияят на спорта и обществото на всички нива и по този начин се стремят да предоставят възможности за всички. Спортът се използва като база за достигане до младите хора, в крайна сметка това е голямо предимство, тъй като спортът обединява висок процент на младежко участие във всички страни.

Целта е да се формират умения за използване на методологията „Образование чрез спорт“ и да се създаде мрежа от хора, които се интересуват от използването на тези нови умения. Дейностите, които се организират включват: работни срещи, разговори, ролеви игри, посещения, дебати и практикуване на няколко тима спортове във външен и вътрешен контекст.

 По проекта се поемат следните разходи:
– 100% от настаняване и храна;
– 100% от транспортните разходи до 275 евро на човек.
Има административна такса участие, която е по 20 евро на участник.

 Ако искате да участвате можете да го направите като изпратите CV и мотивационно писмо на guide@guidebg.net

краен срок за кандидатстване Краен срок: 28 май 2017 г. 17:00 часа