Младежки обмен в Римавска Собота, Словакия, 09-15 юли 2017 г.

Глобално Обединение за иновации, развитие и образование търси 8 участници за одобрен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм+ , който ще се проведе в град Римавска Собота, Словакия.

място на провеждане Място:  Римавска Собота, Словакия

период на провеждане Период: 09-15 юли 2017 г.

Участници трябва да са на възраст между 16-25 години.

Целта на обмена е да бъде проучена ситуацията в страните партньори, когато става въпрос за начина на живот на младите хора.

Благодарение на дейностите по време на младежкия обмен, участниците ще отразят собствения си опит и ще развият мотивацията да бъдат отговорни за собственото си здраве, ще повишат интереса си към по-здравословен начин на живот и здравословни хранителни навици.

Чрез извършването на интерактивни дейности те ще разширят познанията си за здравословни храни и напитки, ще осъзнаят колко важна е физическата активност е и ще научат лесни упражнения, които могат да се използват навсякъде по всяко време. 

 По проекта се поемат следните разходи: 100% от настаняване и храна; 100% от транспортните разходи до 170 евро на човек.

Има административна такса участие, която е по 20 евро на участник.

 Можете да кандидатствате като изпратите CV на английски или български език със снимка + кратка мотивация на имейл: guide@guidebg.net

краен срок за кандидатстване Краен срок: 25 май 2017 г. 17:00 часа

 Източник: GUIDE