Младежки обмен „War and Peace II“ в Словакия, 14-22 октомври 2017 г.

Сдружение „Професионален форум за образованието“ набира 6 участници за младежки обмен „War and Peace II“ в Словакия, 14-22 октомври 2017 г.

място на провеждане Място: Jankov Vŕšok, Uhrovec, Словакия

период на провеждане  Период на провеждане: 14-22 октомври 2017 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Професионален форум за образованието“

 Профил на участниците: Петима младежи между 17 и 25 години и един лидер на групата над 18 години.

Проектът ще се проведе в Jankov Vŕšok, Uhrovec, Словакия – природен резерват на 150 км от Братислава. Основната тема е ролята на младите в изграждането на мира и разрешаването на конфликти, демокрацията и превенцията на екстремизма и радикализацията. Методите ще бъдат интерактивни и неформални, ще се набляга на междукултурния диалог.

Участници в проекта ще бъдат младежи от България, Хърватия, Гърция, Италия, Литва, Македония, Румъния, Словакия, Испания.

 Такса за участие e 30 евро. 100% от разходите за храна и настаняване, както и 100% от пътните разходи (до 275 евро на човек) ще бъдат поети по програматa

 За да кандидатствате, пишете на juliajurieva@yahoo.com

 Източник: Сдружение „Професионален форум за образованието“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен/обучението За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.