Обмен „All in the same boat“ в Банско, България, 23-31 май 2017 г.

Курс за обучение за обмен на младежи, с цел развиване на компетенции в младежките работници за застъпничество и посредничество на истинско мултикултурно общество,  съсредоточавайки се върху интеграцията на мигрантите и етническите малцинства.

място на провеждане Място: Банско, България

период на провеждане Период: 23-31 май 2017 г.

Използвайки платформа за неформално обучение, ще бъдат изследвани основните понятия за речта на омразата, насилието и проблемите, свързани с миграционната криза. Ще се има за цел превръщането на участващите млади хора в активисти – „Не на посланиците на омразата“ и „Посланиците на мира“.

Участниците сами ще планират и проведат кампанията в гр. Банско за практикуване на компетенциите в реалността.

Ще бъде отделено време за междукултурен опит и екскурзии. Участниците ще имат възможност да отразяват и да се изразяват по творчески начин.

Целите на обмена са следните:

– Ангажиране на младите хора в активно гражданство, активизъм, кампании, доброволчески дейности;

– Задаване на правомощия на участниците в компетенциите „No Hate Ambassador“;

– Да се ​​даде възможност на младите хора да „имат словото си“ в процесите на вземане на решения и в обществения живот;

– Да придобият практически компетенции в междукултурния и междурелигиозен диалог, да работят в мрежа както на международно, така и на национално равнище, както и в комуникацията, кампаниите;

– Да развият практически умения, за да бъдат по-приобщаващи и внимателни при груповата работа, процесите на вземане на решения и в ежедневието като активни, съзнателни граждани;

– Да се ​​създаде учебно пространство за обсъждане;

– Да се насърчават ценностите на толерантността, приемането, равенството и равнопоставеността;

– Ангажиране на младите хора в изграждането на приобщаващо общество.

Подходящите кандидати са: понастоящем пребиваващи в страната, която ще представляват; мотивирани да участват в проекта.

 Можеш да участваш като попълниш апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 10 май 2017 г.