Обучение „Be ready to transform“ в Анкара, Турция, 12-17 юни 2017 г.

Ще бъдат обсъдени характеристиките на модела на гражданското общество, който е необходим днес, и необходимите стратегии за трансформация, като се подчертае значението на гражданското общество през 21-ви век.

място на провеждане Място: Анкара, Турция 

период на провеждане Период: 12-17 юни 2017 г.

Целите и задачите, които цели да постигне проектът, са:

  • За да помогне на гражданските организации да увеличат производителността си, като работят с липсата на знания и опит
  • Създаване на мрежа от НПО;
  • Да се ​​предоставят възможности за насърчаване на положителна/отрицателна информация и споделяне на опит между НПО;
  • Укрепване на гражданската инициатива чрез насърчаване на работата на неправителствените организации, които използват медиите, като по този начин насърчават социалното предприемачество и повишават обществената осведоменост;
  • Насърчаване на участието на организациите на гражданското общество в процесите на вземане на решения, подобряване на диалога им с обществеността, гарантиране на тяхното институционално развитие и устойчивост;
  • Придобиване на опит, като се установят международни сътрудничества;
  • Организационни, управленски инфраструктури и капацитет за комуникация и човешки ресурси за разработване;
  • Сътрудничество с международни институции със сходни цели, да се присъединят към мрежи, които ще служат за развитие на собствените си функции.

За повече информация тук.

 Пътните разходи се връщат до 275 евро, няма такса за участие.

 Ако искате да участвате можете да го направите като попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 10 май 2017 г.