Обучение „Drama Queens“ в Жевичко, Чехия, 19 юни-20 септември 2017 г.

„Drama Queens“ е дългосрочен обучителен курс. Този метод предлага овластяване на групите в неравностойно положение чрез иновативния кооперативен артистичен израз.

място на провеждане Място: Жевичко, Чехия

период на провеждане Период: 19 юни-20 септември 2017 г.

Обучението се състои основно от практически упражнения. Участниците ще се учат чрез опита на изграждането заедно по време на обучението. Те ще изследват различни основни техники и роли под професионалния надзор.

Ще получат и историческа и теоретична подготовка на метода и връзката му с по-широките методи и средства за обучение в областта на човешките права. Участниците ще бъдат насърчавани да изградят своя форум и да наблюдават процеса на подготовка. Те ще отразяват работата и инструментите си, за да подобрят ефективността си.

Обучението ще бъде ръководено от театрален треньор и режисьор Мартина Чурдова. Има магистърска степен по драматична педагогика от Театрална академия в Прага. Мартина е опитен треньор и изпълнител в метода TO. Завършва курс в Центъра Civíc Drassanes в Барселона, като предлага обучения в социален театър на дома „Свети Аддрия“ за социално изключени младежи.

Също така има три месеца стаж в Център за театър на потиснатите в Рио де Жанейро и е провеждала семинари в местните училища и читалища. Понастоящем Мартина ръководи НПО „Лаборатория за театър на опустошените“ в Прага и организира курсове за общ театър.

 Таксата за участие е 50 евро, а пътните разходи ще бъдат покрити до 275 евро.

 Можете да участвате като попълните формата тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 15 май 2017 г.