Обучение „Me, Myslef and I“ в Латвия, 11-18 юни 2017 г.

Общата цел на проекта е да се повиши качеството на младежката работа и професионализма на младежките работници и да се развият компетенциите им чрез личен подход за оценка и самоусъвършенстване.

място на провеждане  Място: Латвия

период на провеждане Период: 11-18 юни 2017 г.
В младежката работа особено важно е да се подкрепят младите хора по най-подходящ начин, а младежите да гледат на младежката работа като ролеви модел. Поради това за младежките работници е особено важно да се разберат себе си, лични силни страни, мотивация, лично и професионално развитие.

Как могат да разберат младежите, ако не се разбират? Как мотивирате другите, ако не знаете как да се мотивирате? Как е възможно да развиете другите, ако не се развиете?  Тези въпроси стават все по-остри сега, когато младите хора са затрупани с различна информация и стават по-трудно да се разберат себе си, техните желания, лични силни страни.

Участниците трябва да са: младежки работници и / или обучители и / или фасилитатори и / или наставници и / или лидери.
Няма възрастова граница, но всички участници трябва да са на възраст над 18 години. Работният език ще бъде английски, а програмата е разработена въз основа на подходите на NFI – учене, учене, научаване чрез практика, учене да бъдеш с другите.

 Можете да участвате като попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 16 май 2017 г.

За контакти: momchilstoev@gmail.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочения контакт.