Обучение „Mentoring from A to Z“ в с. Емен (В. Търново), 30.06-06.07 2017 г.

Търсят се участници за обучението „Mentoring from A to Z“, което ще се проведе в село Емен. Проектът има за цел да подобри качеството на ЕДС, като развие и подобри компетенциите на настоящите и бъдещите ментори.

място на провеждане Място: село Емен, област Велико Търново

период на провеждане Период на провеждане: 30 юни – 6 юли 2017 г.

Организатори: CVS-Bulgaria

 Профил на участницитe:

 • на възраст минимум 18 години
 • настоящи или бъдещи ментори на доброволци
 • изразяват се свободно на английски
 • желание да се учат и да споделят добри практики
 • присъствие по време на цялото обучение

Целите на проекта са:

 • да се подобрят компетенциите относно работата с добровилците по отношение на културата, ученето и личността
 • да се изследват дългосрочните проекти, както и правата, отговорностите и ролите на заинтересованите страни
 • да се разберат по-добре различните системи за подпомагане и специфичаната роля на ментора
 • да се научат и практикуват техники, които след това менторите да приложат в работата си
 • да се изследват рискови ситуации и това как да се справим с тях по време на работата като ментор
 • да се изследват концептите на неформалното и самостоятелно учене, Youthpass и това как да се подпомогне обучението на доброволците
 • да се обърне внимание на нуждите на всеки един ментор и да се създаде план за личностно развитие
 • да се създаде безопасно и креативно място за ментори, където те ще могат да споделят своите добри практити и да създават нови партньорства
 • да се увеличат познанията относно програмите Еразъм+ и възможностите които ни предлагат

 Пове информация може да намерите на следния файл.

 Няма такса за участие.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2017 г. Селекцията на кандидати ще се извърши на 11 юни.

 За контакт: Атанаска Терзийска

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посoчените контакти.