Обучение „Reduce Reuse Recycle in youth projects“ в Румъния, 1-9 юли 2017 г.

WalkTogether търси 2-ма участници без ограничение на възрастта за обучение на тема „Reduce Reuse Recycle in youth projects“ в Румъния.

място на провеждане Място: Аиуд, Румъния

период на провеждане Период на провеждане: 1 – 9 юли 2017 г.

Изпращаща организация: WalkTogether

Цел на проекта

Целта на проекта е да подобри капацитета на младежките организации и младежките работници в интегрирането на мерки за опазване на околната среда в младежки проекти и дейности и да използват концепцията Намали, използвай повторно, рециклирай по време на целия период на реализация на проектите с цел те да бъдат отговорни към околната среда.

Повече информация: Инфо пак

 Как да кандидатствате, попълнете апликационната форма и изпратете 3-минутно видео като отговорите на следните въпроси:

  • What does a learning event mean for you?
  • What is your experience in working in learning events for young people?
  • What environmental problems are the most important for you?
  • How did you realized that you want learning events for your people to be more environmental friendly?

краен срок за кандидатстване Срок за кандидатстване: 14 май 2017 г.

 За контакт: walktogetherbulgaria@gmail.com

Източник: WalkTogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация относно обявата, свържете се с изпращащата организация.