Обучение и семинар „EVS Turn On“ в Португалия, юни и октомври 2017 г.

Търсят се участници за двойно събитие в Португалия, свързано с подобряването на качеството на EVS – Европейска доброволческа служба.

място на провеждане Място: Фаро и Силвес, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане:

 • обучение: 19-26 юни 2017 г.
 • семинар: 5-12 октомври 2017 г.

 Изисквания към участниците:

 • да са наясно с програмата ЕДС
 • да имат мотивация за бъдеща работа с ЕДС
 • да са били или им предстои да бъдат ментор, супервайзър или координатор

Настоящият проект се състои от две допълващи се събития (обучение и семинар) и е насочен към качественото изпълнение на проекти по ЕДС. Главната цел е да се създаде пространство, в което младежките работници да споделят добрите практики от работата си и да се учат да използват пълния потенциал на програмата.

Цели на обучението:

 • информиране относно принципите на неформалното, ускореното и самостоятелното обучение;
 • по-добро разбиране на образователните методи, използвани по време на EVS, и тяхното въздействие;
 • развиване на необходимите умения за подпомагане на индивидуалните процеси на обучение;
 • използване на техники за подпомагане на ученето на различни нива;
 • по-добро използване на Youthpass като средство, подпомагащо обучението по време на ЕДС.

Цели на семинара:

 • създаване на пространство за обмен на добри практики и истории свързани с ЕДС;
 • публикуване на електронна брошура с истории от ЕДС, с цел да се вдъхновят бъдещи проекти;
 • завързване на партньорства в рамките на ЕДС;

 Няма такса за участие, а пътните разходи се покриват до 360 Евро за всяко едно от пътуванията.

 За да кандидатствате, попълнете посочената апликационна форма в сайта.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 май 2017 г. (селекцията ще се извърши до 30 май)

 За контакт: Carlos Reis

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочените контакти.