Обучение Vitamin S в София, 1 – 9 август 2017 г.

място на провеждане Място: София, България.

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 9 август 2017 г.

Посрещаща организация: „Асоциация за развитие на българския спорт“

„Витамин S“ е курс за обучение, което ще се занимава с важността на спорта като част от нашето ежедневие, ползите от физическата активност, здравословния и активния начин на живот. Всички тези въпроси ще бъдат фокусирани от гледната точка на опитни млади работници занимаващи се с младежи в ежедневието си и ще отговорят как се привличат младите хора към това да бъдат по-активни и здрави, което повишава тяхната способност да учат и тяхната производителност на труда.

Страните, участващи в проекта: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Йордания – общо 37 участници (4 участници / на държава).

Цели на обучението са:
– Да се повиши знанието и да се придобият нови преживявания към по-привлекателната страна на спорта и здравословния начин на живот;
– За да се изяснат предизвикателствата на спорта и здравословния начин на живот, като част от всекидневния живот на европейците;
– за насърчаване на спорта като инструмент за обучение по отношение на съдържанието и методологията, неформалния и формалния процес на учене, междукултурното обучение и въздействие върху местната общност;
– За да се създаде мрежа от професионалисти (младежки лидери, спортни треньори социални работници и преподаватели), които работят с млади хора с ниски нива на физическа активност и липса на здравословен начин на живот и с помощта на тези инструменти, да се опитате да промените тяхната реалност.

 Профил на участниците:
– Младежки / социални работници, спортни треньори / специалисти или младежки лидери активни в рамките на тяхната организация;
– да бъдат мотивирани да развиват своите компетенции в междукултурния диалог и спорт;
– Вече да имате опит в работата с млади хора, организиране на инициативи и проекти;
– Имате опит или се подготвяте преди курса за обучение, с конкретни примери по темата Образование чрез спорт от работата си с младите хора;
– Да се ангажира да присъства през цялото време на курса;
– Предпочитана възраст – 25+;
– Можете да говорите на английски език, изисква се начално ниво на владеене на езика, с което участникът се чувства комфортно по време на събитието.

Нужди на учасника, свързани с темата:
– Възможност да получат нови знания и умения в насърчаването на физическата активност чрез младите хора;
– Нови инструменти и методи за използване в работата си с младите хора, за да ги мотивира да участват във физическа активност в областта на спорта и / или да се поддържа мотивацията им за участие;
– обмен на добри практики и идеи със специалисти от други страни.

 Инфо пак

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. Изисква се  регистрирация.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 май 2017 г.

 За контакт: Йоанна Дочевска, info@bulsport.bg

 Източник: SALTO