Програма „Предприемачество за нестопански организации“

Неправителствените организации, участващи в програмата, ще си разпределят награден фонд от 40 000 лв.

Български център за нестопанско право започва набиране на кандидатури за участие в програмата „Предприемачество за нестопански организации“ за 2017/2018 г. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на идеята за стартиране на дейността, участие в конкурс „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“ и Акселератор за наградените организации. Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Фондация УниКредит, и в партньорство с Telus International.

През 2016 г. в програмата се включиха 22 организации. 5 от тях бяха избрани от авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и всеки от тях получи финансова подкрепа в размер на 7 000 лева за стартиране на идеите си.

Описание на програмата

Програмата „Предприемачество за нестопански организации“ съдържа следните три етапа:

  1. Първи етап „Обучителни семинари“ – участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. Информация за обучителните модули и теми може да намерите ТУК.
  2. Втори етап „Разработване на бизнес план“, който обхваща развиване на идеята и представянето й пред жури. По време на този етап участниците ще могат да получат консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса. Бизнес идеите ще бъдат оценени и специално жури ще определи победителите. Отличените бизнес идеи ще получат финансиране.
  3. Трети етап „Акселератор“, в рамките на който победителите в конкурса ще участват в ежемесечни срещи и ще получат експертна и менторска подкрепа от представители на бизнеса за развиване на стопанската си дейност.

 Профил на кандидатите

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:
•    съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани са преди 30 юни 2016 г.);
•   имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
•    имат годишни приходи над 5 000 лева за последната година (2016 г.) или повече от 10 000 лева за последните две години (2015 и 2016 г.).

В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.

Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

График 

  • Срок за кандидатстване – 29 юни 2017 г.;
  • Обявяване на одобрените за участие кандидати – август 2017 г.;
  • Провеждане на първи обучителен семинар в София – началото на октомври 2017 г.;
  • Провеждане на втори обучителен семинар в София – началото на ноември 2017 г.;
  • Период за подготовка на концепции – декември 2017 г.;
  •  Представяне на концепциите пред жури – януари 2018 г.;Акселератор (ежемесечни срещи и менторска подкрепа) – след март 2018 г.

 Повече информация за програмата може да намерите тук.

 Такса за участие: За участие в обученията и конкурса одобрените кандидати трябва да заплатят такса, в размер на 150 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.

 Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване. Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

краен срок за кандидатстване Краен срок за получаване на документите: 29 юни 2017 г.

 Източник: Български център за нестопанско право