Обучение за обучители в София, 1 – 9 юли 2017г.

Обучителен курс за младежки работници, интересуващи се от преподаване, в София

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 9 юли 2017г.

Организатори: Can You Association (NGO/Others)

 Профил на участниците: Ще бъдат избрани общо 40 участници от България, Кипър, Грузия, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Испания, Йордания, и т.н, сред които  младежки работници, обучители, младежки лидери, ментори / преподаватели по ЕДС

Обучението е практическо за хора, които се интересуват от преподаването. Чрез участие в курса обучителите ще получат знания за това как да планират, провеждат и оценяват семинари и семинари, като развиват своите умения.

Този проект цели да подпомогне работата на организациите, ангажирани с работата хора с увреждания, бежанци и младите хора, да ги оборудват с методи, техники, инструменти, нови знания, умения и компетенции, за да работят с целевите групи и по-специално да им предоставят обучения.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 юни 2017 г.

  За контакт: Вероника Михайлова, team.canyou@gmail.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в  обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.