Обучение „Laboratory of Kinesthetic Learning“ в Алуксне, Латвия, 1-9 юли 2017 г.

Проектът има за цел да подобри компетенциите по проектиране и прилагане на кинестетичните учебни дейности за младежите работници.

място на провеждане Място: Алуксне, Латвия 

период на провеждане Период: 1-9 юли 2017 г.

Целите на обучението са следните:

– Обменяне на опит между партньорите, свързани с използването на съответното обучение в работата с младежи, да се обсъдят съществуващите предизвикателства и да се идентифицират по-нататъшни потребности от подобряване на компетенциите, за да се улесни този процес на учене;
– Въз основа на съществуващи изследвания и теории, да се осъзнае по-добре силата на ученето чрез тялото и как тя допринася за развитието на младите хора;
– Да се ​​открие по-дълбок потенциал на обучението, за да се популяризират 4 конкретни компетенции: самосъзнание и израз, творчество, умения за оценяване и справяне с разнообразието и социалния активизъм чрез включване като учащ в различни упражнения с движение и импровизация ),
– Да подготви уменията за планиране и улесняване на дейностите за неформално обучение на младежи, които развиват гореспоменатите компетенции, включващи тялото и движението като основен източник на обучение
– Планиране и осъществяване на най-малко една последваща дейност, включваща кинестетично обучение с местни млади хора във всяка участваща страна.

Участниците трябва да са:

– работили с млади хора повече от една година;
– да имат добро познание относно неформалното обучение и работата с младежи;
– би било важно да имат известен опит с използването на танци или импровизация като средство за работа с младите хора;
– любопитни и със силна мотивация да бъдат част от това обучение;
– като последващо действие – трябва да бъдат готови да осъществяват дейности с младежи след курса на обучение в тяхната страна.

Подходящи участници са: младежки работници и младежки лидери.

 Повече информация можете да откриете тук.

 Няма такса за участие, настаняването и храната са безплатни, пътните разходи за България се покриват до 275 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 10 май 2017 г.

 За контакти: zvejniece.ilze@gmail.com