Дългосрочен ЕДС проект в Чехия, 01.10.2017 – 18.06.2018 г.

Сдружение ,,Алтернативи Интернешънъл“ търси един доброволец за дългосрочна доброволческа служба (ЕДС) в Чехия.

място на провеждане Място: Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 01.10.2017 – 18.06.2018 г.

Изпращаща организация: Alternativi International

 Изисквания към кандидатите:

 • на възраст между 18 и 30 години

Главните занимания на ЕДС доброволците са свързани с Доброволческия Център, както и от части със социалната работа на Fokus Vysocina. Центърът работи с различни неправителствени организации и по този начин доброволците имат възможността да станат част общество, където хора от различни националности са социално ангажирани чрез работата им като доброволци.

Доброволците се занимават със следните дейности:

 • срещи, събирания и образователни дейности на местните доброволци
 • административна работа в Центъра
 • подготвока, организация и оценка на събития
 • междукултурни и езикови занимания
 • посещения в старчески домове
 • занимания с деца
 • дейности свързани с езици
 • регионални събития, организирани от партниращи организации
 • подкрепа и пространство за свои индивидуални проекти

Доброволецът ще работи в инстутиция, където ще е ангажиран с история, култура, изкуство и музеи. Той ще се занимава с ценни исторически експонати, образователни дейности, подготовка на изложби и т.н. По време на проекта избраният кандидат ще се научи как да се справя самостоятелно с трудностите и да поема отговорност.

Основни задачи:

 • Редовна документация – снимане и обработка на снимки на компютър
 • Образователна дейност – подпомогане на лекции и образователни програми в изложбата, както и възможност за собствени инициативи (творчески клубове, уроци по чужд език и т.н.)
 • Оказване на подкрепа и помощ на техническия екип – обща работа, подготовка на изложби и контрол на експонатите
 • Помощ с чуждите езики – според езиковите познания на доброволеца
 • Самообучение – посещения на други музеи, конференции, четене и т.н.

 

Доброволецът ще бъде настанен в индивидуална стая за гости на последния етаж на жилищна сграда. Всяка стая разполага с кухня, електрическа кана, хладилник, баня, тоалетна и Wi-Fi. В началото на всеки месец доброволецът получава джобни пари, както и пари за храна, а при пътувания разходите се поемат от приемащата организация.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо до yia.alternativi@gmail.com, като използвате за тема на имейла [EVS- CZ].

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2017 г.

 Източник: alternativibg.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в ЕДС проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.