Изследване на Индекс на гражданското участие

Форум Гражданско Участие (ФГУ) съвместно с Български център за нестопанско право (БЦНП) с подкрепата на Фондация Чарлс Стюарт Мот изследва за втори път Индекс на гражданското участие

Индексът на гражданското участие в България се провежда на всеки две години.

Първото издание се проведе през 2015 г. Целта на изследването е да оцени средата и анализира практиките, проявленията и ефекта от гражданското участие в страната.

Идеята за разработване на методологията и индекса е вдъхновена от промените и динамиката в проявленията на гражданското участие.Въздействието и ефектът от тях са с променлив успех. Как работят гражданските организации? Какъв е ефектът от тяхната дейност? Институциите пренебрегват ли предложенията им или има тенденция за успешни партньорства? Това са само част от въпросите, на които търсим отговори с настоящото издание на Индекса.

  Затова ФГУ се обръща към гражданските организации с молба да попълните кратката анкета (отнема около 15 мин) и да споделите вашето мнение по темата.

Мнението на гражданските организации заедно с изследване на обществените нагласи, както и тези на общини и институции ще бъдат основа за обща оценка на състоянието на гражданското участие в страната и отправна точка за подобряване на практиките.

Обобщените данни ще бъдат представени октомври-ноември.

 

краен срок за кандидатстване Краен срок за попълване на анкетата: 30 юни 2017 г.