Младежки обмен „I-C–INTERCULTURAS“ в Испания, 10-19 юли 2017 г.

Търсят се 10-ма участници за младежки обмен в Испания. По време на проекта ще имате възможността да се запознаете с различните европейски култури.

място на провеждане Място: Letur, Albacete, Испания

период на провеждане Период на провеждане: 10-19 юли 2017 г.

 Профил на участниците:

  • 9 младежи на възраст между 18 и 29 години + 1 лидер на групата

Проектът ще бъде разработен чрез множество семинари, дискусии, игри, дейности и упражнения. Планувани са посещения до различни места, а по време на обмена участницте ще могат да оценят важността на самооуважението, отговорността, различните култури и страни, както и ще се учат на правилно използване на природните ресурси.

Основни цели на проекта:

  • Повишаване на вниманието относно климатичните проблеми и селската среда.
  • Подобровяне на отговорността при изпълнение на задачи и груповата работа.
  • Промотиране на междулкурната комуникация.
  • Дискусии относно интеграцията на младите хора от различни култури в рамките на ЕС.
  • Работа върху креативността и въобръжението на младите хора.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 25 Евро

 За да кандидатствате, изпратете вашето CV и мотивационно писмо до tkostadinka@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2017 г.

 За контакт:

 Източник: iicbg.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочените контакти.