Младежки обмен „I have the right to be myself“ в Илфов, Румъния, 5 – 13 юли 2017 г.

място на провеждане Място: Илфов, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 5 – 13 юли 2017 г.

Изпращаща организация: Асоциация WalkTogether

 Профил на участниците:  4 младежи на възраст между 15 и 25 години и 1 групов лидер

Целта на проекта е да накара 25-те участници да осъзнаят последствията от речта на омразата, свързана с явления като нетолерантност, дискриминация, социално изключване и насърчаване да се запазят негативните стереотипи по отношение на индивиди или групи от хора.

Чрез участието си в мобилността 25-те млади хора ще развият ключови умения и компетенции като специфични антидискриминационни образователни умения (сътрудничество с други за решаване на различни проблеми, посредничество и разрешаване на конфликти, способност за показване на уважение, толерантност, избягване на предразсъдъци, стереотипи, утвърждаване и приемане на идентичност и разнообразие); Лични умения (ефективна комуникация, активност, съпричастност, адаптивност, отговорност, иновации и творчество, самочувствие); Междукултурни и езикови компетенции. Също така, активното участие в ежедневните дейности ще позволи насърчаването на различни ценности сред тези млади хора, като уважение към мненията на другите, самоувереност, приемане на идентичността и признание за разнообразието.

Инфо пак и програма

 Такса за участие: 20 евро

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на walktogetherbulgaria@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 юни 2017 г.

За контакт: walktogetherbulgaria@gmail.com

 Източник: Асоциация WalkTogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.