Обучение „BiTriMulti“ в Норвегия, 9-13 октомври 2017 г.

Главната цел на обучението е да се дадат знания на заетите в сферата на младежката работа, с цел да се подобри качеството на изпълнение на младежките обмени.

място на провеждане Място: Норвегия

период на провеждане Период на провеждане: 9-13 октомври 2017 г.

 Профил на участниците:

  • да са доброволци или работници в сферата на младежките дейности, които се интересуват от обмени
  • да са без опит или с малък такъв относно организирането на младежки обмени (обучението е главно за новобранци)

В рамките на 5 дни 30-те участници ще имат възможност да надградят знанията си относно младежките обмени, да споделят своите добри практики и да надградят своите организациони умение. По време на обучението те ще могат да представят организациите, към които членуват, и да създадат нови партньорства. В програмата е предвидена и международна вечер, на която участниците ще представят страните си.

Главните цели на проекта са:

  • да се дадат знания относно програмата Еразъм+, фокусирайки се върху младежките обмени и как те засилват активното участие на младите в Европа;
  • да се получат знания относно организирането на на младежки обмен чрез индивидуални и групови симулации;
  • да се развият нужните умения и нагласи за организирането на младежки обмен, основавайки се на неформалното образование и стандартите за качество на младежките програмите на ЕС;
  • да се даде възможност на участниците да отразяват наученето чрез Youthpass и да се научат как да го прилагат в младежките обмени, както и като цяло в програмите на ЕС;
  • да се даде възможност за завързване на нови партньорства и контаки в други страни

 Повече информация може да намерите тук.

 Възможно е да има такса за участие, моля свържете се с Националната агенция – ЦРЧР.

 За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта SALTO-YOUTH.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 септември 2017 г.

 За контакт: Gry Nesse, gry.nesse@bufdir.no

 Източник: SALTO-YOUTH