Обучение на обучители по права на човека, 19-23 Юли Долна Баня, България

Сдружение „Възможности без граница“ организира обучение на обучители на тема права на човека.

място на провеждане Място: Долна Баня, България

период на провеждане Дати: 19 – 23 Юли 2017

Организатори: Сдуржение „Възможности без граница“

Профил на участниците

25 активни учители, обучители, младежки работници, активисти и доброволци към младежки неправителствени организации, на възраст 18+ години, които имат интереси и опит в сектора и с инструментите на неформалното образование.

Обучението ще представи българската версия на второ издание на наръчника за обучение по права на човека на Съвета на Европа – Компас.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2017 г.

  За контакт: office@infopass.eu

 Източник: facebook