Обучение „Inclusive Education for Roma Youth“ в Румъния, 5-16 август 2017 г.

Българска младежка асоциация търси четирима участници за обучение финансирано по програмата Еразъм+, което ще засегне теми свързани с ромските малцинства.

място на провеждане Място: Крайова, Румъния

период на провеждане Период на провеждане: 05-16 август 2017 г.

Изпращаща организация: Bulgarian Youth Association

 Изисквания към кандидатите:

  • да имат навършени 18 години (без горна граница за възрастта)

По време на проекта ще се обсъжда настоящата ситуация с малцинствата от ромски произход в Европа. Някои от темите, които ще се обсъждат, са ниска посещаемост на училищата, висока безработица, слаба интеграция, дискриминация и нарушаване на човешките права. Участниците ще търсят решения на тези проблеми, за да може колкото се може по-голяма част от ромското население да води нормален начин живот съвместно местното общество.

Обучението цели да:

  • Да обучи 28-те участници на различни методи от неформалното образование в рамките на 10 дни, за да могат след това да ги приложат заедно с деца от малцинства.
  • По-висока информираност относно културата, манталитета, традициите и нуждуте на ромите.
  • Повишаване на нуждата от образованието (формално и неформолно) и как то дава по-добри шансове за развитие на пазара на труда.
  • Създаване на международно устойчиво сътрудничество и изграждане на партньорски мрежи в младежката сфера, фокусирайки се върху ромските малцинства.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 40 Евро ( по 20 Евро за приемащата и изпращащата организация)

 За да кандидатствате, изпратете CV и кратка мотивация на български или английски език със снимка на имейл apply@bulgarian-youth.eu. За по-добра филтрация, впишете като тема на имейла: Крайова 05 – 16 август!

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 08:00 часа на 02 юли 2017 г.

 Източник: Bulgarian Youth Association

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.