Mладежки обмен „Open Hearts“ в Румъния, 18 – 27 юли 2017 г.

място на провеждане Място: Зарнещи, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 27 юли 2017 г.

 Профил на участниците:

От България ще пътуват 7 участника – 6 младежи (3 жени и 3 мъже) на възраст между 18 и 26 г. и 1 групов лидер без ограничение във възрастта. Предимство е владеенето на английски език на разговорно ниво. Груповият лидер ще има задачата да осигури превода за членовете на групата, ако имат затруднения при общуването си на английски език.

Всяка национална група трябва да подготви:

  • групова презентация; 
  • 2 езикови анимации и 2 енергетизатора
  • национална вечер с традиционна храна и напитки

Всеки участник трябва да носи традиционен за страната си подарък.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: Всички разходи се поемат от организаторите. Без такса за участие.

 За да кандидатствате,  пишете на info@thirstforlife-bg.com като отбележите в заглавието на мейла „Open Hearts Activity Location: Zarnesti, Brasov County, Romania:

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  За контакт: info@thirstforlife-bg.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация за контакт.