Платен ПР стаж във фондация Open Space

Стажът ще включва създаване и реализиране на комуникационни кампании в социалните медии, работа с традиционните медии и организиране на събития.

място на провеждане Място: София, ул. Индустриална 9

Условия на работа

 • Гъвкаво работно време, в офиса на Фондацията. Редовна онлайн комуникация с партньори на организацията в страната и чужбина.
 • Участие в проекти и събития на организацията, например участия в конференции, презентации пред ученици, студенти, ръководен състав, срещи с потенциални партньори. Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие.
 • Работа в радио-екипа на Фондацията.

Задачи, които ще изпълнява студентът:

 • Участие в обсъждане и планиране на работна задача.
 • Участие в планиране на радио предаване.
 • Участие в работа по създаване на радио-подкастове и анализ на резултатите от готовата продукция.
 • Изготвяне на съобщения до медиите, съгласно целите на конкретния проект и посланието, което трябва да се предаде.
 • Участва в срещи с журналисти;
 • Анализира въздействието на съответното послание върху аудиторията.
 • Участва в специализирано обучение на тема: „Комуникационни практики в социалните медии“.
 • Участва в изготвянето и практическото реализиране на комуникационни стратегии.

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Умения за работа в екип и работа по проект.
 • Знания и умения за реализиране на кампании в традиционните медии, както и в социалните медии в интернет.
 • Знания и умения за комуникиране на послания по конкретна тематична област в работата на организацията.
 • Умения за работа на проектен принцип и/или свършена конкретна задача.
 • Познания на предизвикателствата и тенденциите в сферата на неформалното образованието, и как то да бъде комуникирано по добър начин.
 • Анализ на въздействието върху аудиторията.
 • Умения за работа в екип и за ефективно управление на личното време.

Очаквани резултати от практическото обучение:

 • Участие на студента в конкретни проекти, по които работи организацията (Развитие капацитета на младежки работници от Европа и Африка, Мобилност на младежи по програма „Еразъм+“, Младежко радио, „Изкуството в публична среда“ – рисуване в болници, представяне на книги върху пейки, рисуване на трафопостове в София, Изкуство и наследство).
 • Натрупан практически опит за комуникиране на идея/послание с публиката.
 • Умения за работа в екип, за ефективно управление на времето и дистанционна работа в международен контекст.

Изисквания към студентите
Необходими знания

 • Базови знания в областта на връзки с обществеността;
 • Базови теоретични знания за водене на кореспонденция.

Необходими умения

 • Умения за самостоятелна и екипна работа. Добра компютърна грамотност.
 • Необходими качества и други изисквания към студентите
 • Отговорност към поставените задачи
 • Силна мотивация за развитие и проактивност.
 • Владеене на английски език – с предимство за някой от проектите ни

 За да кандидатствате, свържете се с Фондация Open Space на info@openspacebg.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 юли 2017 г.

 Източник