Платен стаж в CEDEFOP

Вие сте млад завършващ университет или докторант? Обърнете внимание на деветмесечния стаж, предлаган от Европейския център за развитие на професионалното обучение.

период на провеждане  Период на провеждане: 01 октомври до края на юни

Организатор: Европейския център за развитие на професионалното обучение

Обучението по стажуване на Cedefop има за цел:

Да предоставят на завършилите висше образование и на докторантите уникален и първокачествен опит в работата на Cedefop и по-специално в институциите на ЕС като цяло. Освен това тя има за цел да даде знание за целите на интеграционните процеси и политики на ЕС

Да позволи  да се придобият практически опит и познания за ежедневната работа на отделите и службите на Cedefop. Да се ​​осигури възможност за работа в мултикултурна, многоезична и мултиетническа среда, допринасяща за развитието на взаимно разбирателство, доверие и толерантност.

Да насърчава европейската интеграция в духа на новото управление и чрез активно участие, за да съзнава истинското европейско гражданство;

Дават възможност на младите дипломирани висшисти да прилагат на практика знания, придобити по време на тяхното обучение, и по-специално в техните специфични области на компетентност. Да въведе тези завършили в професионалния свят и ограниченията, задълженията и възможностите в тях.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 юни 2017 г.

  За контакт: traineeships@cedefop.europa.eu

 Източник: europa.eu

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.