Обучение „Cooperation, opportunities, development, empowerment for youth“в Естония, 18 – 25 септември 2017 г.

Търсят се двама участника

място на провеждане Място: Нарва, Естония

период на провеждане  Период на провеждане: 18-25.09.2017г.

Изпращаща организация: CET Platform Bulgaria

 Профил на участниците: младежки работници, амбициозни на професионално ниво или доброволци; младежки учители.

Основната цел на проекта е да разшири познанията на младежките работници, младежките лидери и учители по въпросите за укрепването на младите хора и подпомагането на тяхното развитие чрез неформално обучение и насърчаване към мислене за растеж.

Целите на проекта са:

  • учатниците да се научат как да дадат възможност на младите хора да оценят собствените си компетенции
  • да общуват и да поемат отговорност за собственото си обучение и развитие
  • да се научат как да насърчават мисленето за растеж и да подхранват мотивацията за учене в младите хора
  • да изследва значенията, ролите и взаимното допълване на различните образователни подходи и методи
  • да се разбере как да се развие сътрудничеството между младежките организации и формални образователни институции за ползите от младите хора
  • да наблюдава и споделя добрите практики на това сътрудничество

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма, поемат се до 275 евро за пътни разходи.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 юли 2017 г.

 За контакт: vitatiim@gmail.com

 Източник: CET Platform Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.