Училище за интернет управление и политика в Сараево, 21-25 август 2017 г.

Търсят се кандидати, които да получат пълно финансиране за участие в Училище на Балканите за интернет управление и политика.

място на провеждане Място: Сараево, Босна и Херцеговина

период на провеждане  Период на провеждане: 21-25 август 2017 г.

 Участието е подходящо за всички, които имат интерес към интернет управлението, както и принедлежат към едно от следните общества:

 • студенти или завършили
 • частния бизнес сектор
 • гражданското общество
 • правителството
 • медии и журнализъм
 • техническото общество

Програмата се старае да изгради и подобри капацитета на заинтересованите (или участващи) в разработването на интернет политиката. Идеята е да се предоставят нужните знания и умения на лицата, които притежават познания в областта, за да могат те качествено и ефективно да участват в различни пространства свързани с интернет управлението, както и събития на национално, регионално и световно ниво.

Цели на програмата:

 • Да осигури сигурна учебна среда за участниците.
 • Повишаване на информираността по най-належащите проблеми, свързани с управлението на интернет днес.
 • Подпомогане на интерактивното обучение с цел повишане на интереса на участниците по темата, с идеята те да се за мотивират за участие в бъдещите форуми и да се изградят като Исуексперт в областта на интернет управлението.
 • Осигуряване на подкпрепяща, междунардна среда на участниците, за да могат да се ангажират с експерти от региона в името на сътрудничество на регионално ниво и улесняване на изследователските действия.
 • Да се даде възможност на хората, живеещи на Балканите, за участие в други регионални  глобални дискусионни събития, за да се изгради едно по-прозрачно управление на интернет като се чуе и техният глас.

 Повече информация може да намерите тук.

 Участието е безплатно и организаторите покриват всички разходи за пътуване, настаняване и храна.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 юни 2017 г.

 Източник:bsig.center