Младежки обмен „Entrepreneurship in islands“, Корсика, Франция

място на провеждане Място: Корсика, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 28.08.2017-05.09.2017г.

Организатор: Association Walktogether Bulgaria

 Изисквания към кандидатите: 7 участници (навършени преди проекта 18г. – 30 г.) Препоръчително е участниците да имат основни знания по темата предприемачество и опит в сферата на неформалното образования и методология.

ICI планира да даде възможност на участниците да се замислят по темата „Предприемачеството в контекста на острова“ чрез въображението, структурирането и създаване на цифрова брошура, обобщаваща резултатите. Работните срещи ще дадат на участниците професионализма да се развият по отношение на предприемачеството. Посещенията и интервютата на местната общност също ще бъдат изпълнени.

Цели на проекта:

  • Да се ​​развие критично отношение към околната среда, за да може да се вземат подходящи решения.
  •  Укрепване на знанията и цифровите умения на участниците чрез създаване на цифрова брошура.
  • Създаване на мрежа за взаимна подкрепа на островите и споделяне на силните страни на всеки регион.
  • Развиване на чувство за принадлежност към Европа, възможности за работа чрез Европа и получаване на европейско удостоверение за неформално обучение: YouthPass.

 Повече информация може да намерите тук. 

 Такса за участие: 15 еurо за посрещащата и 50 euro за изпращащата

 За да кандидатствате, попълнете Write_your_name__Corsica

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2017 г.

 За контакт: walktogetherbulgaria@gmail.com;

 Източник: Association Walktogether Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.