Младежки обмен „The Fact“ в Испания, 13-20 юли 2017г.

Търсят се участници за младежки обмен в Ильора, Испания

място на провеждане Място: Ильора, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 13-20 юли 2017г.

Организатор: СиВиЕс-България

 Профил на участниците: участниците ще са от България, Унгария, Португалия (всяка от тях с 6 души), както и от Испания – с 8. Младежкият обмен е отворен за младежи от 18 до 30 години (един от участниците може да бъде 17 ). Имайте предвид, че тази дейност ще бъде на английски език. Участниците се очаква да бъдат част от пълната продължителност на младежкия обмен.

На обмена ще се докаже, че творческият потенциал е естествена компетентност и може да се развие като естествено човешко умение, като увеличим убеждението на всеки участник в собствения творчески потенциал и неговата мощ. Ще ​​научите как се използва потенциала на творчеството на пазара на труда, съсредоточен в междукултурна среда.  Как да използвате средствата за творчество в трудови области като процеса на критично мислене и процеса на съвместно решаване на проблеми. Ще се ​​осигури индивидуален и групов учебен опит чрез практически процес и експериментиране, което да даде възможност на участниците да разсъждават за своя процес на учене и да научат повече за Youthpass. Ще се ​​осигури широко въведение в програмата „Еразмус +“ в частта на младежта

 Повече информация може да намерите тук.

 Пътните разходи ще се възстановяват до 270 €
краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 юни 2017 г.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на communication@cvs-bg.org

  За контакт: communication@cvs-bg.org

 Източник: CVS Bulgaria 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.