YOUMANITY: НАГРАДА ЗА ФОТОГРАФИЯ НА ВСЕКИДНЕВНАТА ГЕРОИНЯ

Победителят в конкурса ще получи златен медал и парична награда от 1000 евро.

 

 Профил на участниците/ Изисквания към кандидатите

Тази награда има за цел да отдаде дължимото на живота на обикновените жени, които вършат изключителни неща. Наградата е отворена за професионалисти и любители от всички националности по света.
Избраните произведения на изкуството ще бъдат представени на централно място в Лондон на изложба Everyday Heroine.
Кандидатите следва да представят:
– три тематични изображения;
– артистична декларация – описание на своята работа и как тя се отнася към темата (максимум 30 думи).

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете CV и три тематични изображения тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 юни 2017 г.

  За контакт: youmanity

 Източник: youmanity

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.