Варненска младежка медийна академия, края на август 2017 г.

Общо 30 души на възраст между 15 и 35 години ще станат част от Варненската младежка медийна акдемия. Обучението включва два основни курса – „Журналистика“ и „Творческо писане“.

място на провеждане Място: гр. Варна

период на провеждане Програмата ще стартира най-рано 16 август и ще продължи около 2 седмици. Повече информация очаквайте скоро.

Организатори: Варна -Европейска младежка столица – 2017

 Участниците трябва да владеят английски език и да спадат към една от следните групи:

 • Млади хора от Варна, България и Европа, които желаят да развият кариерата си в маркетинг, комуникации, ПР, аудио-визуални, офлайн и онлайн медии;
 • Студенти в сферата на комуникациите и журналистиката;
 • Млади професионалисти в сферата на медиите и комуникациите (от 15 до 35 години);
 • Представители на неправителствени организации (от 15 до 35 години);
 • Браншови организации в сферата на комуникациите;
 • Образователни институции.

Участниците трябва да представят как биха промотирали  Концепцията „Варна -Европейска младежка столица – 2017“, като използват различни прийоми даващи им възможност да покажат своите способности за подбор, подготовка, представяне и популяризиране на събития чрез  различни канали за  информация. Кандидатурата може да включва:

 • Снимка;
 • Видео;
 • Маркетинг стратегия за брандиране на Варна Европейска Младежка Столица 2017;
 • Репортаж;
 • ПР стратегия.

Двата основни модула на безплатното обучение ще бъдат следните:

Курс „Журналистика” – Курсът  ще  запознае участниците с очарователния свят на печатните и онлайн медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, фотография, реклама, дизайн, PR, управление и работа в екип.

Курс „Творческо писане” – Курсът  ще акцентира върху подобряване уменията за изразяване на участниците с помощта на писменото слово. Те ще комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса на писане, поезия, разкази, пиеси 6и жанрове. Участниците ще четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки художествени творби от различни автори.

 Всички творби трябва да са авторски. При избор за публикуване, авторът (ако е непълнолетен – родител или настойник) трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да преотстъпи авторските й права на Сдружение „Варна Европейска Младежка Столица 2017“. Кандидатурите на всички одобрени участници ще бъдат публикувани в уебсайта на Варна Европейска Младежка Столица 2017.- https://varna2017.bg/bg.

 Повече информация може да намерите тук.

 Обучението е безплатно и включва настаняване в хотел на територията на община Варна с пълен пансион.

 За да кандидатстване изпратете вашите материали и автобиография на адрес info@varna2017.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 юли 2017 г.

 Източник: varna2017.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочените организатори.