Дългосрочен ЕДС проект в център за хора със затруднения в Италия, начало септмеври 2017 г.

Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България” търси доброволец за дългосрочен проект в Италия, където ще има възможност да разбере повече за поведението на хората и да работи с експерти.

място на провеждане Място: Форли, Италия

период на провеждане Продължителност на проекта: 10 месеца с начало през септември 2017 г.

Изпращаща организация: Coopreration for Voluntary Service Bulgaria

 Идеалният кандидат трябва да:

 • има силен интерес за работа с хора с увреждания;
 • притежава познания по италиански език или силно желание да научи езика;
 • желателно е доброволецът да има шофьорска книжка.

Проектът ще се състои в китното италианско градче Форли и по-точно в център за настаняване на хора с ментални и физически увреждания “Casa Colonica”, в който своята дейност развива социалният кооператив “L’Accoglienza”.

Задачите на ЕДС доброволеца ще бъдат основно съсредоточени около подпомагането на работата на експертите в центъра, за да може да разбере поведението на хората, които живеят в центъра. Той/ тя ще помагат на социалните работници да организират развлекателни и образователни дейности и като цяло в ежедневното стопанисване на центъра. По време на проекта може да се научи много и да се подпомогне бъдещото кариерно развитие на доброволеца.

Важно е още да знаете, че в рамките на всеки ЕДС проект се осигуряват:

 • джобни пари / индивидуална подкрепа, според определените от ЕК стандартни за всяка страна/
 • храна и настаняване / организационна подкрепа/
 • местен транспорт и други разходи, свързани с изпълнение на задълженията по време на ЕДС проекта / организационна подкрепа/
 • средства за реализиране на проектните дейности / организационна подкрепа/
 •  езикова подкрепа
 •  подкрепа за изпълнение на задачите/ супервайзър/ и индивидуална подкрепа/ ментор/
 • почивни дни / два дни всяка седмица и два допълнителни за всеки месец от службата/
 • застраховка
 • пътните разходи от и до България
 • възможност за развитие на личен проект

Подробна информация за това как е организиран живота в центъра, какви по-конкретно са дейностите и какво да очаква бъдещият ЕДС доброволец можеш да намериш във файла: Progetti sve css casa colonica.

 За да кандидатствате, изпратете вашето CV и мотивационно писмо на английски или италиански / ако вече знаете езика/, като нашите партньори биха желали да видят снимки от предходния ви опит, приложени в мотивационното писмо. Очакват вашата кандидатура на е-мейл адрес YOUTH@CSSFORLI.IT.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 юли 2017 г.

 Източник: cvs-bg.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.