Обучение „Knowledge share: video making and online content promotion“ в Румъния, 4-12 ноември 2017 г.

Тази възможност е предназначена за младежки работници, които ще се учат да използват техники и инструменти за правенето на видеа и промотирането им онлайн.

място на провеждане Място: Букурещ, Румъния

период на провеждане Период на провеждане: 4-12 ноември 2017 г.

Обучението ще се състои от три основни модула:

 • Видео продукция и редактиране – Ще експериментирате с различни инструменти с цел създаването на кратко видео. Това ще осигури достатъчен материал да се опишат трудностите, с които ще се сблъскате по време на процеса, и да помислите за техните решения. Участниците след това ще работят по групи, като ще обсъдят положителните и негативните страни на техниките и колко полезна би били те за дейности с младежи.
 • Онлайн продуциране на съдържания и етика – Чрез игри и различни занимания ще бъдат представени различните креативни форми на правата за ползване. Някои видове съдържания, които ще бъдат обхванати, са за повторно ползване, повторно ползване с нетърговка с цел и др.
 • Популяризиране на онлайн съдържание – Участници ще работят по различни методи с цел промотиране на техните онлайн видеа, за да достигнат до колкото се може по-широка аудитория.  Също така ще се впуснете в някои популярни платформи за споделяне на видео като DailyMotion и YouTube, както и в някои платформи, специално съобразени с нуждите на обучителите – Academic Earth, MIT open courseware, Ted-ed, TeacherTube, YouTube EDU.

Целите на проекта са:

 • предоствяне на изпробвани методи и техники на младежките работници и обучители, които могат да променят поведението на младите към по-добро и да им помогнат да се запознаят с онлайн обучителния процес.
 • възможност за участниците с различен опит да споделят своите добри практики, свързани с използването на медийни технологии от младежи.
 • да се мотивират участниците да развиват дейности, свързани с медийните технологии.
 • предоставяне на набор от идеи и стратегии, с които участниците да се справят по-лесно с дигиталното разделение.

Като резултат от обучението участниците ще са способни да:

 • инициират и контролират дейности за младежи, свързани със съвместна продукция и редактиране на видео;
 • напътстват младите в избора на най-подходяща онлайн видео платформа, за да видят резултата от работата си и да са сигурни, че трудът им ще бъде оценен;
 • трансформират настоящите младежки практики, като добавят медийни технологии в учебния процес;
 • контролират онлайн поведението на младите и да са сигурни, че са запознати с отговорносите като авторски права, интелектуални права и др.

 Няма такса за участие.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, която ще намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 юли 2017 г.

 За контакт: Simone Ferrecchia

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочените контакти.