Белгийско-българската асоциация Best2B обява конкурс за есе на тема “Белгийският опит в подкрепа на успешното българско председателство на Съвета на Европейския съюз”.

Победителят ще получи едногодишна стипендия, която ще му бъде превеждана от Best2B всеки месец в размер на минималната работна заплата.

Организатор: Белгийско-българската асоциация Best2B

  Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да бъдат студенти в български университети.

 Повече информация може да намерите тук.

 Писмената работа трябва да бъде в PDF, в обем до 3 печатни страници, шрифт Times New roman, 12 пункта, а задължителните реквизити, които трябва да съдържа са: три имена, университет, специалност, курс, телефон и електронна поща. Изпраща се на presscenter@best2b.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 август 2017 г.

  За контакт: presscenter@best2b.org

 Източник: Best2B