Едногодишен ЕДС проект за работа с хора с увреждания в Испания, начало септември 2017 г.

Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България” търси доброволец за дългосрочен проект на тема “Support in Activities for Disabled People”.

място на провеждане Място: Гранада, Испания

период на провеждане Продължителност на проекта: 12 месеца с начало между 1 и 10 септември 2017 г.

Изпращаща организация: Coopreration for Voluntary Service Bulgaria

 Идеалният кандидат трябва да:

 • има интерес и мотивация за работа в сферата (работа с хора с увреждания и/или социално изключени);
 • е между 22 и 30 години, тъй като характерът на работата изисква известна доза емоционална и психологическа зрялост;
 • притежава минимални познания по испански език /не е задължително/.

Партньорската организация се казва FAAM (Almeria Federation of Associations of People with Disabilities) и приема /изпраща ЕДС доброволци с цел да им даде възможност да придобият междулултурен опит, да ги насърчи да бъдат активни граждани, да спомогне за тяхната по-голяма успеваемост на пазара на труда и да им даде възможност да подкрепят хората с увреждания. Проектите на организацията са насочени именно към тази уязвима група и участващите в тях доброволци попадат в среда, в която са въвлечени в задачи от различен характер, допринасяйки за съществуващите дейности с подкрепата си, любопитството да научат нови неща и ентусиазма да бъдат активни.

Задачите на ЕДС доброволеца ще бъдат да:

 • да подкрепя екипите в дневните центрове за възрастни хора и хора с увреждания, училищата и центровете за занимания на организацията. Доброволецът ще помага с транспортирането, осигуряването на храна и в ежедневните дейности на грижа и терапия за посетителите;
 • подкрепя хората с тежки увреждания в трансфера им към други сгради на организацията, за да се подсигури максималния комфорт и безопасност на посетителите;
 • подпомага организирането на летни лагери и други развлекателни дейности;
 • предлага идеи и подкрепа за всички проекти и дейности на организацията и нейните партньори, свързани с работа с хора с увреждания.

Важно е още да знаете, че в рамките на всеки ЕДС проект се осигуряват:

 • джобни пари / индивидуална подкрепа, според определените от ЕК стандартни за всяка страна/
 • храна и настаняване / организационна подкрепа/
 • местен транспорт и други разходи, свързани с изпълнение на задълженията по време на ЕДС проекта / организационна подкрепа/
 • средства за реализиране на проектните дейности / организационна подкрепа/
 •  езикова подкрепа
 •  подкрепа за изпълнение на задачите/ супервайзър/ и индивидуална подкрепа/ ментор/
 • почивни дни / два дни всяка седмица и два допълнителни за всеки месец от службата/
 • застраховка
 • пътните разходи от и до България
 • възможност за развитие на личен проект

Подробна информация за приемащата организация, за това как изглежда един работен ден, какви по-конкретно са дейностите и какво да очаква бъдещият ЕДС доброволец може да намерите във файла: FAAM EVS infopack

 За да кандидатствате, изпратете вашето CV и мотивационно писмо на Elena Maldonado Gonzаlez на имейл адрес: elenamaldonado@faam.es.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 юли 2017 г.

 Източник: cvs-bg.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.