Информационна среща „Възможности на Европейската доброволческа служба (ЕДС)“, София, 25.07.2017

Срещата е насочена към организации без акредитация по ЕДС и опит в разработването на проекти по Програма „Еразъм+“.

място на провеждане Място: София, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет. 1 – Конферентна зала на ЦРЧР

период на провеждане  Период на провеждане: 25 юли 2017 г., от 13:00 до 15:30 ч.

Организатор: Център за развитие на човешките ресурси

Събитието е подходящо за: представители на организации, работещи или имащи интерес за работа в сферата на младежкото доброволчество

Информационната среща е насочена към организации, които нямат акредитация по Европейска доброволческа служба (ЕДС) и нямат опит в разработването на проекти по Програма „Еразъм+“.

По време на събитието ще бъдат представени дейност ЕДС и предложението на ЕК за създаване на Европейски корпус за солидарност. Ще бъде поставен фокус върху изискванията към организациите, които желаят да получат акредитация за ЕДС – Програма „Еразъм+“. Участващите организации ще бъдат запознати и с процеса на кандидатстване с проектни предложения по Ключова дейност 1- мобилност на младежи и младежки работници и ще имат възможност да зададат своите конкретни въпроси към екипа на ЦРЧР.

 За да участвате, попълнете регистрационната форма. Броят на местата е ограничен. Залата е с капацитет 50 участници и местата ще бъдат запълнени на принципа „първи по време, първи по право“.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване:13:00 ч., 24 юли 2017 г.

 За контакт: Елисавета Максова, emaksova@hrdc.bg, тел: (02) 915 50 25

 Източник