Конкурс за есе „Моите идеи за модерно образование в онл@йн епохата“

Организатор: Фондация „Българска памет“

 Изисквания към кандидатите:

  • да си на възраст между 16 и 18 г.
  • да ученик в училище на територията на Район Лозенец в София

Селектираните младежи ще имат възможността на 5 октомври 2017 г. да вземат участие в двумодулна младежка конференция в Betahaus, включваща интерактивни игри и креативни работилници, чрез прилагане на интересни методи на неформално обучение. На събитието ще присъстват представители на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема в София, с цел насочване внимание върху необходимостта от:

  • изграждане на мост между технологиите и образованието, чрез въвеждане на все повече интерактивност във формалното обучение;
  • придобиване на предприемачески умения в образователния процес, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на предприемчивост във вече съществуващи организации;
  • създаване, чрез посредничество на местната власт, на по-добри условия за партнЬорство между образование-бизнес с цел по-добри перспективи за професионална реализация на младите.

 За да участвате в конкурса, изпратете своите есета на тема „Моите идеи за модерно образование в онл@йн епохата“ на info@bgmf.eu.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2017 г.

 Източник