„Летен университет“ от 23 Август до 29 Август 2017г., курортен комплекс „Албена“

„Летен университет“ представлява проект на Националното представителство на студентските съвети

място на провеждане Място: хотел „Добруджа“, к.к. „Албена“

период на провеждане  Период на провеждане: от 23 Август до 29 Август 2017г.

Организатор:  Националното представителство на студентските съвети

 Условия за участие: студенти или младежи до 35 годишна възраст, от държави членки на Европейския съюз.

Летният университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.
Чрез проекта, студентите си поставят за цел да се популяризира масовия непрофесионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.
Освен спортни игри, всяка година организаторите се стараят да променят и обогатяват програмата на Летния университет, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, както и мероприятия с развлекателен характер – Мис и Мистър „Студентско лято” , латино-вечер, графити-парти и др.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие:

НПСС поема разходите по организация на състезанието – наем терени, обработка, съдии, времеизмерване, разходите за награди и други организационни. Участниците следва да заплатят таксата си за участие до 09.08.2017 година. Таксата се изразява в левова равностойност, както следва:
– 280,00 лв -Настаняване в стая за двама или трима или апартамент.
Цената включва: 6 нощувки и закуски – на блок маса, 6 обяда, 6 вечери – на блока маса и официален коктейл и концерт за закриването, такса правоучастие в състезателните дни, ползване на басейн.
– 340,00 лв. – Настаняване в единична стая.

Цената включва: 6 нощувки и закуски – на блок маса, 6 обяда, 6 вечери – на блока маса и официален коктейл и концерт за закриването, такса правоучастие в състезателните дни, ползване на басейн.

*При отказ от участие в Летен университет след 10 Август 2017 година, заплатените такси не се възстановяват.

 За да кандидатствате, попълнете  групово или индивидуално заявление и го изпратете на summer@npss.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 август 2017 г.

 За контакт:  summer@npss.bg

 Източник: Summer university