Младежки обмен „Hunting the Truth: Education through Information“ в Румъния, 24.08 – 4.09.2017

място на провеждане Място: Cerașu, Prahova County, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 24 август – 4 септември 2017 г.

 Профил на участниците:

  • 7 младежи на възраст 18-30 години и 1 групов лидер (18+)
  • с интерес към темата
  • английски език на поне на основно разговорно ниво
  • отговорни хора без ангажименти по време на целия период на проекта

Тема и цел на проекта

По време на проекта 40 участници от Румъния, Португалия, Унгария, България и Литва ще се срещнат, за да обсъдят и подобрят уменията си по журналистика и медийна грамотност. Участниците не трябва да имат опит в онлайн комуникацията или журналистиката, но те ще бъдат избрани заедно с партньорските организации след попълването на кратък въпросник.

Основните дейности на проекта ще се състоят от работна среща „Образование чрез информация“, която ще бъде проведена от изпълнителния екип и фасилитаторите. Участниците ще получат необходимата информация, за да придобият умения и да постигнат очакваните цели чрез техники за неформално образование, дебати, открити дискусии и други методи. По време на практическите дейности младите участници ще работят в международни екипи, които ще създадат журналистически материали в областта на международната актуалност, използвайки принципа на образованието чрез информация.

 Инфо пак

 Такса за участие: 40 евро

Настаняването и храната, както и всички останали разходи свързани с проекта се покриват на 100% от организаторите. Пътните разходи до 170 евро се възстановяват на 100% от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на partnershipsforbg@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2017 г. Oдобрените кандидати ще получат обратен имейл на 21 юли и ще бъдат добавени в създадената фейсбук група на младежкия обмен, която ще бъде използвана за информиране на участниците и организиране на пътуването.

 За контакт:partnershipsforbg@gmail.com

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочения имейл.