Младежки обмен “What are you going to do with your humanities degree?” в Полша, 24.09-01.10.2017 г.

НГ „Слънце“ търси 6-ма участника за участие в младежки обмен в Полша, където ще се обсъжда безработицата и това как можем да се справим с нея.

място на провеждане Място: Висла, южна Полша

период на провеждане Период на провеждане: 24 септември – 1 октомври 2017 г.

Изпращаща организация: НГ „Слънце“

 Изисквания към кандидатите:

 • 5-ма младежи на възраст между 18 и 30 години и 1 групов лидер
 • завършили или студенти по хуманитарни науки

По време на младежкия обмен ще се използват различни методи на неформалното образовани, на основата на които ще се търсят решения за високата безработица. Ще се работи върху „меките“ умения на участниците и ще се обсъжда важността на хуманитарното обучение. Като резултат от дейностите участниците ще изготвят видео по темата на проекта и доклад, който да събере извършените анализи. Този доклад може да бъде използван след това като основа за обучителна програма, която да помогне на младежи да имат по-големи шансове на пазара на труда.

Груповият лидер ще вземе участие и в предварителната среща, която ще се проведе от 1-ви до 3-ти септември отново във Висла.

Пълна програма на младежкия обмен и основни теми:

 • Опознаване на участниците – заниманя за разчупване на ледовете и тиймбилдинг игри за сплотяване на екипа, ден 1.
 • Youthpass – какво е това – упражнение по попълване на Youthpass, групова работа, самооценка, брейнсторминг, ден 1 и ден 8.
 • Международна вечер – интерактивни презентации на различните култури, подготвение от всяка държава, ден 2.
 • Игра по групи в града, ден 2 (трябва да се обсъди дали ще се състои).
 • Сблъсък на култури – занимания относно интеркултурната комуникация и учене от другите култури; симулации, работа в екип, игри, брейнсторминг, ден 3.
 • Как изглежда в моята страна? – интерактивни презентации от всяка група относно ситуацията на пазара на труда на хуманитарните науки, ден 3.
 • От какво се нуждаем и какво можем да направим? – отворена дискусия за нашите нужди и възможните решения, ден 4.
 • Решаване на конфликти – семинари за решаването на конфликти и ненасилствената комуникация, използвайки методите на неформалното образование, ден 4 (трябва да се обсъди дали ще се състои).
 • Да го обсъдим! – упражнения за съставяне на аргументи и дебати; симулация, брейнсторминг, ден 5.
 • Дебат на тема хуманитарни срещу технически специалности – кой е направил по-добрия избор?, ден 5.
 • Европейски практики – начини на ЕС, които ти помагат да си намериш работа, ден 6.
 • Креативност, иновации! Как да развием тези способности? – упражнения, които развиват тези качества на основата на неформалото обучение, ден 6.
 • Почувствай се като кинозвезда – упражнения за изготвянето на кратки промотиращи видеа, как се пише сценарий, технически задачи, групова работа, ден 7 (трябва да се обсъди дали ще се състои).
 • Да обобощим нещата – идеи за в бъдеще, изготвяне на мини-доклад, в който да се впишат идеите от младежкия обмен, групова работа, брейнсторминг, ден 8.
 • Оценка на проекта – изполваене на различни методи като игри, брейнсторминг и асоциации, ден 8.

 Няма такса за участие. Покриват се храната и настаняването, както и транспортните разходи до 275 Евро.

 За да кандидатствате, изпратете кратка биография на ngslance@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 юли 2017 г.

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.