Младежки обмен „Women Entrepreneurs on the Move“ в Денизли, Турция, 10-15 септември 2017 г.

Проектът ще включва уъркшопи, посветени на предприемачеството, заетостта и равенството на половете.

място на провеждане Място: Денизли, Турция в близост до Памуккале

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 15 септември 2017 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Професионален форум за образованието“

 Профил на участницитe: 4 души между 18 и 35 години и един лидер на групата без ограничение във възрастта

Участниците в проекта са от България, Турция, Латвия, Хърватия, Франция, Литва и Румъния.

Проектът ще включва уъркшопи, посветени на предприемачеството, заетостта и равенството на половете, занимания на открито, екипни дейности, споделяне на опит, културни вечери и други, които спомагат за развитието на различни умения у младите хора.

100% от разходите за храна и настаняване на участниците се поемат по проекта, както и 100% от пътните разходи (до 275 евро на човек).

 Такса за участие: 10 евро

 За да кандидатствате и за даполучите повече информация, пишете на juliajurieva@yahoo.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 юли 2017 г.

 Източник:Сдружение „Професионален форум за образованието“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.