Младежки обмен ‘’Youth Up!“ в Хърватия 02.09-11.09.2017г.

Набират се 4ма участници и един групов лидер за младежки обмен в Хърватия.

място на провеждане Място: Задар, Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане: 02.09-11.09.2017г.

Изпращаща организация: International Initiatives for cooperation

 Изисквания към кандидатите: младежи на възраст 18-30г.

Цели на проекта:

  • Да позволят на младежите да изследват младежкия живот в Задар и да го сравняват със собствената си ситуация и реалност
  • Да проучим възможностите за образование, заетост и предприемачество в Задар и околностите и да го сравним със собственото си положение и реалност
  •  Да обменят различни ситуации и реалности сред участващите групи относно урбанизацията и живота в градовете
  • Отразяване на градския живот на собствената ситуация и откриване на възможности в градовете в собствената страна по отношение на образованието, заетостта и предприемачеството
  • Създаване на младежка дейност, която да се реализира след обмена за 30 младежи
  • Създаване на брошура, където се сравняват основните констатации за предимствата, недостатъците и възможностите за младите хора, живеещи в селски и градски райони

 Повече информация може да намерите тук.

Всички разходи (пътуване, настаняване, храна, материали и др.) се покриват от програмата „Еразъм +“.

 За да кандидатствате, изпратете СV на tkostadinka@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2017 г.

 За контакт: tkostadinka@gmail.com

 Източник: International Initiatives for cooperation 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.