Национална среща на ученическите съвети и парламенти в Бургас, 27.07-30.07.2017, Бургас

Съюз на учениците в България с подкрепата на община Бургас, организира лятна национална среща на ученическите съвети и парламенти

място на провеждане Място: културен център „Морско казино“-Бургас

период на провеждане  Период на провеждане: 27.07-30.07.2017г.

Организатор: Съюз на учениците в България

 Профил на участниците: Участници в националната среща ще бъдат 70 ученици от цялата страна на възраст между 14 и 18 години с доказани лидерски качества, гражданска активност и желание за осъществяване на извънкласни дейности.

Какво?

  • Събитието ще представлява срещи за споделяне на опит, дискутиране и предлагане на предложения за разрешаване на важни проблеми в системата на училищното образование, чрез представяне на ученическото мнение, развиване на всеобхватен поглед и нестандартно мислене.
  • Реализиране на структурен диалог с представители на държавните и местни органи на властта; учителската, родителската, директорската общности и представителни организации.
  • Осъществяване на национални ученически инициативи.

Защo?

  • Основната цел е осъществяване на устойчив модел за взаимно предаване на опит;
  • ефективно изразяване на ученическото мнение;
  • диалог по основни теми, касаещи ученическата общност;
  • развитие на методите за ученическо самоуправление;
  • формиране на трайни екипни отношения между представителите на ученически съвети и парламенти по места;
  • надграждане на лидерския потенциал в учениците; възпитаване на участническа култура и гражданско образование.

 Повече информация може да намерите тук.

 Разходите за храна и нощувки са за сметка на организаторите. Всички пътни разходи са за сметка на участниците.

  За участие, регистрирайте се тук. 

Подборът на кандидати се извършва на два етапа :

1. Попълване на регистрационна форма;

2. Събеседване
Само одобрените на първи етап кандидати ще могат да преминат на втори етап за събеседване с представители на организационния екип на срещата. Събеседването ще се проведе по теми свързани с личната мотивация, опит и активности. Избраните кандидати, след проведени два етапа на кандидатстване, ще получат уведомителен e-mail с допълнителна информация след 22 юли.

краен срок за кандидатстване Краен срок за регистрация: 16 юли 2017 г.

 Източник: Съюз на учениците в България