Oбучение на обучители по програма „Готови за разнообразие“ на Международна асоциация „Стъпка по стъпка“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ има удоволствието да обяви възможност за обучение на 15 обучители по програма „Готови за разнообразие“

период на провеждане  Период на провеждане: септември-декември

Организатор: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ 

 Изисквания към кандидатите:

Кандидатите ще бъдат избирани по следните критерии:

  • Свободно владеене на английски език;
  • Опит в работа с етнически малцинства, с фокус върху работа с малки деца (от раждане до втори клас);
  • Опит като обучител, особено на анти-дискриминационни, интеграционни, и интеркултурни теми;
  • Опит във взаимодействия с педагози и други експерти, работещи с деца;
  • Висше образование;
  • Желание за активно включване като обучител в последващи проекти.

Програмата се състои от два надграждащи компонента:

  1. Готови за разнообразие – изграждане на справедливо общество чрез лична промяна – Програма за възрастни

Програмата цели да (1) повиши чувствителността на участниците към проблемите на дискриминацията и как тя се отразява върху малките деца и житейските им постижения; (2) мотивира участниците за положителна промяна в собствената им работа и в културата на институциите и същността на услугите, до които имат допир; (3) овласти цялата организация (например детска градина, при обучаване на цели педагогически екипи) да заеме активна позиция в полза на разнообразието, за да разрешава предизвикателства и да оказва по-значима подкрепа на децата, семействата и образователите им.

Обучението на обучители за този компонент е разделено на два четиридневни модула, които ще се състоят през седмиците, започващи на 25 септември и 20 ноември 2017г.

  1. Обучаваме за разнообразие – Класни дейности

Програмата цели да подкрепи образователните успехи на децата от малцинствени групи, като наблегне на включващи методи на преподаване. Програмата се разграничава от компенсаторните подходи към образованието на деца от малцинствата, защото не понижава академичните очаквания към тях; вместо това, Програмата насърчава прилагането на еднакви академични стандарти за всички деца. Обучението също така повишава чувствителността на образователите на малки деца и на семействата от мнозинството към предимствата на включването на различни етнически групи, и предлага подходи за фасилитиране на този процес.

Обучението на обучители за този компонент се състои от един четиридневен модул, който ще се състои в периода 6-9 декември 2017г.

Обученията ще се водят на английски език от екип, ръководен от Зорица Трикич, Старши програмен директор на МАСС.

 Повече информация може да намерите тук.

 ТСА ще покрие разходите за участие в обучението на одобрените кандидати (такса плюс хотел) на обща стойност приблизително 3,500 лева. Участниците сами ще покрият транспортните си разходи.

  Желаещите да кандидатстват за обучители лица следва да попълнят следния формуляр, както и да прикачат към него автобиографията.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 юли 2017 г.

  За контакт: konkurs(at)tsa-bulgaria.org.

 Източник: НПО – Фондация „Тръст за социална инициатива“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочените организатори.