Обучение „Съхраняване и опазване на природното и културно наследство“ в с. Баня, 25-29 юли 2017 г.

Търсят се участници за обучение в село Баня, целящо да съхрани природното и културно наследство в Югозападна България, както и да привлече повече туристи в региона.

място на провеждане Място: комплекс „Изгрева“ с. Баня, община Разлог

период на провеждане Период на провеждане: 25-29 юли 2017 г.

Организатори: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС)

 Целеви групи, към които е насочен проекта:

  • собственици на малък и фамилен бизнес;
  • хора, имащи отношение и интереси в сферата на алтернативния туризъм от 4 общини в Югозападна България – Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

Обучението се провежда в рамките на проект „Interregional Tourism through Cultures (ITC)” и е първото такова  от предстощите три следващи обучения. Сдружение  МИС е водещ партньор по проекта и изпълнява дейностите съвместно с партньорска организация от  Македония – „Minority Leader for Society“ (MLS). И двете организации имат дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, финансирани от различни програми и фондове. В обучението ще се включат  и представители на сферата на алтернативния туризъм от 4 общини от Македония – Щип, Виница, Кочани и Пробищип.  Ще бъдат създадени реални предпоставки за бъдещо сътрудничество и разработване на алтернативни туристически пакети  в трансграничния регион.

По време на обучението експерти ще запознаят участниците с  различни идеи и методи  за съхраняване и опазване на природното и културно наследство в региона, което в последствие да доведе до повишаване на интереса от страна на туристите.

 Повече информация може да намерите тук.

 При проявен интерес за включване в обучението, моля да попълните регистрационен формуляр и да го изпратите на посочения имейл адрес: tkostadinka@gmail.com  или да потвърдите Вашето участие на телефон: 0747/80945

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 13.00 ч. на 20 юли 2017 г. (четвъртък)

За допълнителни въпроси и информация може да изпратите запитване на посочената електронна поща или да се свържете с Костадинка Тодорова–на тел. 0898/522 414.

 Източник: iicbg.org