Обучение „TRIZ For Entrepreneurs“ в Самсун, Турция, 14 – 22 август 2017 г.

място на провеждане Място: Самсун, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 14 – 22 август 2017 г.

Изпращаща организация: Българска младежка асоциация

Участници от България: трима, като минималната възраст за участие е 18 г.

Страни участници (8) :Турция – домакин, България, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Естония и Словения.

Какво представлява TRIZ?

TRIZ „Teorija Reschenija Izobretatel’skich Zadac“ е разработена за пръв път през 1946 г. от Г. Алцулер в предишния Съветски съюз с цел въвеждане на нови и творчески решения на проблемите. Чрез разследване на хиляди патенти, свързани с различни изобретения и търсене на начина, по който са направени иновациите, бяха определени общите точки между изобретенията и беше разработена „теорията за решаване на изобретения“. TRIZ, който се използва за създаване на нови изобретения, иновативни и за разработване на продукти в днешно време, има своето име от инициалите на руското име на техниката.

Цел на проекта

Една от важните концепции е информационната икономика. Основата на информационната икономика е свързана със STEM (наука, технологии, инженерство, математика). Високият потенциал за предоставяне на информация чрез реклама идва от областта STEM. Основен начин за предоставяне на ценна търговска информация са новите иновативни подходи.
Заинтересованите лица на иновационната информация са предприемачите, които са как ефективно да я използват и да знаят за TRIZ сред обществото.

Целта на този проект е да предостави STEM информация и да използва ефективно свързани области интерактивно с теорията за решаване на творчески задачи (TRIZ) за целевата група.

Ще се развият основни и трансверсни умения като предприемачество, цифрови умения и многоезичие във всички области на образованието и обучението, като се използват иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи и се разработват подходящи методи за оценка и сертифициране въз основа на резултатите от обучението.

Какво представлява TRIZ за предприемачи?

TRIZ е инструментариум за предприемачи и има за цел да разреши социални и технически проблеми и да предостави решения, които не могат да бъдат предоставени от държавния или частния сектор. Тя организира идеи, източници и социални процеси. Основният мотив на предприемачеството е социалната полза. Лицата не поставят лично предимство пред тях. Концепцията за предприемачество в сектора на услугите не е против сектора на производството; Напротив, тя работи с хармонията на пазара.

 Такса за участие: 50 евро (25 евро за изпращащата и 25 евро за приемащата организация).

По проекта се поемат следните разходи:
– 100% от настаняване и храна;
– 100% от транспортните разходи до 275 евро на човек.

 За да кандидатствате, изпратете CV и кратка мотивация на български или английски език със снимка на apply@bulgarian-youth.eu с тема на мейла: Самсун 14 – 22 август.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 12:00 ч. на 17 юли 2017 г.

 Източник: Българска младежка асоциация

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.