Oбучение за посланици на Структурния диалог във Варна, 10-12 август 2017 г.

Национален младежки форум ви предлагат да станете участници в едно от двете обучения на тема „Структурен диалог и младежко включване“.

място на провеждане Място: гр. Варна

период на провеждане Период на провеждане: 10-12 август 2017 г.

Организатор: Национален младежки форум

 Профил на участниците:

 • младежки лидери и активисти;
 • предимство е познаването на Структурния диалог като процес и/или участие на предишни обучения/семинари/конференции за Структурен диалог и младежко включване.

Търсят 20 мотивирани младежи, които да станат Посланици на младежкото включване в България в рамките на 6-тия цикъл от Структурния диалог и председателството на Естония, България и Австрия на Съвета на ЕС по темата “Младите хора в Европа – какво следва?”.

Ако искаш да си сред първите Посланици на Структурния диалог в България, можеш да кандидатстваш за обучението. То ще събере младежки лидери и активисти от 10 града в България, които ще натрупат знания и умения да провеждат дейности на местно ниво, свързани със Структурния диалог и участието на младите хора в процесите на взимане на решения.

Какво ще получите на обучението?

 • знания за Структурния диалог като процес на местно, национално и европейско ниво;
 • умения за организиране на събития;
 • комуникационни и презентационни умения и умения за работа в екип и мрежа;
 • умения за сътрудничество с институции, ангажиране на партньори и съмишленици;
 • участие в младежки дейности в рамките на Международния ден на младежта във Варна – Европейска младежка столица 2017.

Какво „работи“ един Посланик?

 • готов е да се ангажира за 18 месеца в рамките на 6-тия цикъл на Структурния диалог – юли 2017 – декември 2018 г. ;
 • има възможност да участва във въвеждащо обучение на 10-12.08.2017 г. и в 2 срещи на мрежата от Посланици през февруари, 2018 г. и през октомври, 2018 г. за споделяне на добри практики и засилване на сътрудничеството между Посланиците от различните градове;
 • уникална възможност да бъде част от най-голямата европейска младежка конференция, която през април 2018 г ще се проведе в София!

Дейности, които могат да реализират Посланиците на местно ниво:

 • информационни кампании за възможности за младежко включване
 • информационни срещи с младежи на местно ниво – в училища, университети и младежки пространства
 • разпространение на консултации и анкети, които да събират мненията на младите хора за бъдещето на Европа
 • нови формати за популяризиране на младежко включване и Структурен диалог – срещи между млади хора и политици,  Живи библиотеки, Treasure Hunt в градска среда

Повече информация за обучението за посланици може да намерите тук.  Другия обучителен семинар, организан отново от Националния младежки форум, може да прегледате тук.

 Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците! При желание ще ви се издаде безплатно и персонална EYC карта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юли 2017 г.

 Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучителния семинар. За повече информация се обърнете към посочените организатори.