Обучителен семинар „Структурен диалог и младежко включване” във Варна, 10-12 август 2017 г.

Национален младежки форум ви предлагат да станете участници в едно от двете обучения на тема „Структурен диалог и младежко включване“.

място на провеждане Място: гр. Варна

период на провеждане Период на провеждане: 10-12 август 2017 г.

Организатор: Национален младежки форум

 Участниците могат да бъдат на възраст между 15 и 29 години, които са:

  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;
  • младежки работници;
  • младежки лидери и активисти.

Обучението ще събере над 20 млади хора от страната, за да повиши информираността за процеса на Структурен диалог на национално и европейско ниво. По време на събитието, на участниците ще натрупат знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование участниците ще развият своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции.

Какво още ще получите на обучението?

  • възможност да кандидатстваш за Младежки делегат на България на Европейската младежка конференция в Талин, Естония през септември, 2017 г.
  • възможност да участваш в разнообразни дейности в рамките на 12-ти август – Международния ден на младежта във Варна – Европейска младежка столица 2017 г.

 Повече информация за обучителния семинар може да намерите тук. Другото обучение за посланици на Структурния диалог у нас може да прегледате тук.

 Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Пътните разходи са за сметка на участниците! При желание ще ви се издаде безплатно персонална EYC карта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юли 2017 г.

 Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучителния семинар. За повече информация се обърнете към посочените организатори.