Платен стаж в сектор Политика в Британското посолство, София

Британското посолство в София е част от световна мрежа, представляваща британски политически, икономически и консулски интереси в чужбина, а сега търси стажант в сектор Политика на пълно работно време.

място на провеждане Месторабота: София

период на провеждане  Стажът започва на 21 август 2017 г., с 6-месечна продължилтеност

краен срок за кандидатстване  Работно време: 36 часа на седмица

Основни роли и отговорности

  • Миграция: анализ и докладване на миграционната криза;
  • Вътрешна политика: Разработване на документи, които помагат на екипа да разбере България и нейната политика след парламентарните избори тук и преди първото й председателство, започващо през януари 2018 г .; Участие в срещи и конференции с български заинтересовани страни;
  • Подкрепа за екипа: Работа по ad-hoc искания за работа от целия екип (напр. Организиране на срещи и посещения, превеждане на вестници, мини изследователски проекти).

Основни квалификации и опит

  • Познаване на Microsoft Office, включително Excel;
  • Добри комуникационни и организационни умения;
  • Знание и интерес към българската политика;
  • Добри аналитични и изследователски умения;
  • Умение за работа самостоятелно.

Изисквани компетенции: Да виждате голямата картина, да водите и комуникирате, да сътрудничите и да работите в партнЬорства, да постигате резултати бързо

Британското правителство е приобщаващ и разнообразен работодател. Оценява разликата, насърчава равенството и се бори с дискриминация, подобрявайки организационните си възможности. Посолството приветства и насърчава кандидатури от хора от всякакъв произход. То не дискриминираме въз основа на увреждане, раса, цвят, етническа принадлежност, пол, религия, сексуална ориентация, възраст, ветеран или друга категория, защитена от закона. Насърчава благоприятни за семейството възможности за гъвкава работа, където се налагат оперативни нужди и нужди за сигурност.

 Заплата: 460 лв. и 50 лв. допълнително за транспорт

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 август 2017 г.

 Източник